telefoni

A lejohet të luajmë me telefon gjatë hutbes?

Pyetja:

A lejohet të luajmë me telefon gjatë hutbes?

***

Përgjigjja:

Për ta dëgjuar përgjigjen nga hoxha i nderuar Bedri Lika, klikoni më poshtë: