Adem

Idris

Nuh

Hud

Sulejman

Ejub

Junus

Zekerija

Jahja

Salih

Ibrahim

Ismail

Isa

Is’hak

Lut

Jakub

Jusuf

Shuajb

Musa

Davud

Dhulkifl

Eljesa

Uzejr

Llukman

Dhulkarnejn

Muhamed

Postimet e fundit

710

Cili është emisioni më i preferuar për ju ?

Na ndiqni