5DE56CFF-55D9-4C19-AEA8-1AE4F779BB05

A lejohet të bëjmë dhikër gjatë hutbes së xhumasë?

Pyetja:

A mundem të bëj dhikër me tespih gjersa e dëgjoj hutben e xhumasë?

***

Përgjigjja:

Jo, kjo kurrsesi nuk lejohet dhe është e ndaluar, gjithashtu do ta bënte xhumanë të pavlefshme për ju.

Shejh Asim El Hakim