NË MIRËSI BËHU SI AI QË ECËN NËPËR ZALL

Bëhu si deti që të mos arrin askush deri tek fshehtësitë e tua.

Dhe bëhu si qielli që të mos ndalen fare shpresat e tua.

Bëhu si pema që të mos ndërpriten rrënjët e tua.

Dhe bëhu si guri që të mos thyhen parimet e tua.

Dhe le të jenë hapat e tua në mirësi si “ai që ecën nëpër zall”, nuk i dëgjohet zëri, mirëpo gjurmët e tij janë të qarta!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU