Pink pastel color question mark isolate on pink background with shadow and reflection 3D rendering

Ç’është Gibeti (Përgojimi)?

Imam Neveviu [Allahu e mëshiroftë], ka thënë:

Përgojimi është të përmendësh për vëllaun tënd,
një gjë që ai e urren, qoftë ajo në trupin e tij,
në fenë e tij, në jetën e tij, në moralin e tij,
në pasurinë e tij, në fëmijët e tij, në prindërit e tij,
në bashkëshorten e tij, në veshjen e tij, në ecjen e tij,
e të tjera, dhe qoftë ajo duke e thënë atë me fjalë, apo duke e shkruar, apo duke bërë me shenjë, qoftë me sy, apo me dorë, apo me kokë, e të ngjashme me këtë.

( El-Edhkar 336 )