Vllêzêrve tê Respektuarê!!

Dhêmbja êshtê e thellê
Lotêt rrjedhin tê njomê
Parafunundêsisht malli
I,pa pêrshkruarrê pêr ju

O,ju dy vllêzrrit e mi,qê
Mua mê latê e ju vdiqet
Shumê tê ri,mbeta tê ju
Pêrkujtojêm,famija,e gjer

Ishitê tê sjellshê dhe bujar
Njeri,ishte i martuarre,dhe
La femijê ndersa tjetri,i pa 
Martuarre nuk la pasardhsê

Ne jetojme ne ketê botê me
Ju mburre,ani se vdiqete te,ri
Pore ne mbetem krenare,me
Veprat e juaja nê,gjdo Namazê,

Une e familja ime bajme dua
Lusim Allahun Azzuvexhel qê
Te ju ka shpêrblye me,Xhenet
Inshalla atje takohemi,tê gjith
Muslimanet, 1, 5 Miliardê,duke
Thenê:” LA ILAHE IL-LALL-LLAH
MUHAMMEDUN RESULL-LLAH:-Amin


Dêgjuesi i Radio-Pendimit:
Sabri Vilanci:30:04:2013-Suedi

Sabri Vilanci:30:04:2013-Suedi