TREGIMI YT NË MESIN E NJERËZVE PËRFUNDOI!!

O ti njeri! Për vdekjen tënde mos u mërzit.. mos u mërzit se kush do të kujdeset për trupin tënd! Muslimanët do t’i kryejnë gjërat e nevojshme për ty!

Ata do t’i zhveshin rrobat.. do të lajnë.. do të qefinosin.. do të nxjerrin nga shtëpia jote dhe do të përcjellin deri të varri jot!

Kufomën tënde do ta përcjellin plot njerëz, madje disa do t’i braktisin punët e tyre të dynjasë për të përcjell deri tek varret dhe për të varrosur!

Gjërat e tua personale do t’i largojnë nga shtëpia.. çelësat e tua.. çantën tënde personale.. librat.. këpucët e tua.. rrobat e tua..

Familja jote nëse kanë vetëdije fetare, gjërat e tua do t’i japin si lëmoshë që të përfitosh nga to!

Ji i sigurt se dynjaja nuk do të pikëllohet për ty!

Bota dhe ekonomia do të vazhdojnë.. në punë do të zëvendëson dikush tjetër!

Pasuria jote do t’i mbetet trashëgimtarëve, kurse ti do të llogaritësh për të në varr!

Pikëllimi do të jetë i llojllojshëm:

Ata që të kanë njohur kalimthi, do të thonë për ty i mjerë!

Shokët e tu do të pikëllohen disa orë, e pastaj do t’i kthehen përditshmërisë dhe të qeshurit!

Pikëllimi më i rëndë dhe më i thellë do të jetë në shtëpi. Familja jote do të mërziten një javë, apo dy javë, apo një muaj, apo disa muaj, e pastaj do të shkosh në kujtime!

“Tregimi yt në mesin e njerëzve përfundoi!!”

Atë ditë nuk do të bëjnë dobi lëvdatat e njerëzve!

Atë ditë nuk do të bën dëm qortimi i njerëzve!

Atë ditë do të fillon tregimi jot me ahiretin!

Dhe pyetja që parashtrohet:

Ti çfarë ke përgatitur për varrin tënd dhe ahiretin tënd?!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU