TRE GJËRAT…!

Tre gjërat që duhet frenuar janë: gjuha, nefsi dhe nervat.

Tre gjërat që duhet mbrojtur janë: feja, nderi dhe vatani.

Tre gjërat që duhet t`i shmangemi janë : lajkatimi, thashëthemet dhe shpenzimi i tepërt.

Tre gjërat që duhet larguar janë: hasedin, të keqën dhe talljen e tepërt.

Tre gjërat që duhet poseduar janë: dashuria, heshtja dhe falja.

Tre gjërat që duhen patjetër janë: vdekja, ajri dhe uji.

Tre gjërat që duhet urryer janë:gënjeshtëra, ahmakllëku dhe mendjemadhësia.

Tre gjërat që duhet dashur janë: takva, sinqeriteti dhe trimëria.

Tre gjërat që ndriçojnë janë: besnikëria, vërtetësia dhe përpjekja.

Përshtati Hoxhë: Valdet Kamberi