Zemrat kanë nevojë për “Update “

Zemra ka nevojë për “Përditësim “tek ai përson që falë namazin,sepse atë e ka trashëguar nga prindërit apo gjyshërit… i bënë veprimet e namazit pa e ditur se a i ka kryer të plota dhe në formen më të mirë…apo duke mos ditur sa herë ka madhëruar Allahun në ruku dhe sexhde dhe pa pyetur pse në namazin e sabahut falim dy rekate ndërsa në jaci katër rekate?

 

Zemra ka nevojë për “Përditësim ” tek ai përson që nuk falet pos në Ramazan… dhe sikur ekziston ndonjë ajet i Kuranit apo hadith që na urdhërojnë të falemi vetëm në Ramazan!!

Zemra ka nevojë për “Përditësim ” tek ai përson që kalon nga jeta e tij 20 apo 30 vite për shkollim, ashtu që në fund të marrë një diplomë për t`u punësuar, por për fat të keq nuk i dijnë gjërat më elementare të fesë Islame!.

Zemra ka nevojë për “Përditësim “tek ai përson që zgjohet herët në mengjës të shkojë në punë 5 herë në javë me nga 8 orë punë për të marrë një rrogë në fund të muajit, pa mos e ditur pse ai është në këtë punë është korrek? Dhe duke mos ditur pse shpenzon gjithë këtë forcë dhe kohë?

Zemra ka nevojë për “Përditësim ” tek ai përson që beson se: shpërndarja e selamit, vizita e të sëmuarit, rrespektimi i mysafirit, mbajtja e lidhjeve farefisnore dhe ndihmesa e të varfurve është vetëm një pjesë e trashëguar nga adetet dhe zakonet, pa mos pyetur veten e tij pse i bënë gjithë ato gjëra pa kompenzim?!

Zemra ka nevojë për”Përditësim ” tek ai përson që mbushë barkun e tij me ushqim për të kënaqur epshin dhe për të larguar urinë, pa mos e ditur pse hanë, pa u kujdesur se sa harxhon për të ngrënë, ndoshta jeton vetëm për të ngrënë, dhe nuk e dinë se të tjerët hanë për të jetuar?

Zemra ka nevojë për “Përditësim ” tek ai përson që plotëson gjysmën e fesë së tij( dmth martohet) vetëm për t`i thënë sikurse shokëve të tij( baba i filanit) porse ata nuk janë më të mirë se ai! Por, harron se Allahu na ka porositur të sillemi mirë me bashkëshortet tona, të përkujdesemi për ato, shkurt nuk dijnë pse martesa është gjysma e fese?

Zemra ka nevojë për “Përditësim ” tek ai përson që beson se më të kapur të lapsit bëhet poet apo shkrimtarë i njohur që mund të kritikojë kënd të dojë, pa mos e kuptuar fjalen e Allahut:

” Ai nuk hedhë ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellësi i gatshem”.( Kaf 18).
Pa mos e ditur se ai që mëson një shkronjë nuk bëhet dijetarë , dhe jo çdo dijetarë mund të përpilojë një liber!.

Zemra ka nevojë për “Përditësim ” tek ai përson qe lexon gjithë këto që shkruam më lartë, dhe ka lodhur sytë e tij në këtë, pa mos e ditur se zemra që ka nevojë për “Përditësim “nuk është ajo zemër që ka nevojë për “Fshirje”.

Përshtati: Valdet Kamberi