TI DHE JETA!

1. Mos të pikëllon fakti se dështove me një projekt përderisa mundohesh të qëndrosh përsëri në këmbët e tua!

2. Lumturinë e ndjen ai që e pastron fytyrën e tij nga brengat, dhe kokën e tij nga problemet, dhe trupin e tij nga dhembjet!

3. Nëse e arrin kulmin, drejtoje shikimin tënd ka toka, e të shohësh se kush të ndihmoi që të ngritësh, dhe shiko ka qielli, që Allahu t’i përforcon këmbët e tua në tokë!!

4. Pak nga dituria që nxirret në vepra, është më e mirë se, dituria e shumtë që pak punohet nga ajo!

5. Kur ecën përtacia nëpër rrugë patjetër t’i bashkëngjitet asaj edhe fukarallëku!

6. Më mirë për ty është të pyesësh dy herë sesa të gabosh një herë!

7. Njeri madhështor është ai që buzëqeshën atëherë kur lotët vetëm se nuk i bien nga sytë!

8. Lumturia nuk realizohet me largimin e problemeve nga jeta jonë, po ajo realizohet në ballafaqimin dhe mundjen e tyre!

9. Njeriu mundet të dështon shpesh në punën e tij, mirëpo nuk e llogarisim si dështak, përderisa nuk fillon që të tjerët t’i akuzon për dështimet e tij!

10. E mësova se riskun tim nuk mundet të ma merr askush, prandaj zemra ime u rehatua , dhe e mësova se veprën time nuk e bën askush, prandaj vet u angazhova!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU