RREGULLA GJATË LUTJES

1- Mos u lut nëse lutja në vete përmbanë idhujtari dhe risi.

2- Mos u lut duke kërkuar vdekjen nga Allahu.

3- Mos u lut për shpëjtimin e ndëshkimit nga ana e Allahut.

4- Mos u lut për atë që është e pamundur sheriatikisht dhe logjikisht.

5- Mos u lut që Allahu të shkatërrojë familjen, pasurinë dhe nefsin.
 
6- Mos u lut që Allahu ta sprovojë dikënd me mëkate.
 
7- Mos u lut për të ndërprerë lidhjet farefisnore.
8- Mos u lut për përhapjen e mëkateve dhe të këqiave.
9- Mos u lut vetëm për veten tënde duke thëne: O Allah! Më mëshiro vetëm mua, me furnizo vetëm mua, etj, etj.
10- Mos u lut duke dyshuar në pranimin e lutjes nga Allahu.
11- Mos bëj lutjen që ka qëllim të keq.
12- Mos u lut pa zgjedhë emrat e bukur të Allahut gjatë lutjes apo cilësive të tij të larta.
13- Të luturit me bindjen se do të pranohet lutja.
14- Lute Allahun me emrat që kanë ardhur në Kuran dhe sunet.
15- Mos teprimi në ngritjen e zërit lartë.
16- Mos thuaj gjatë lutjes: O Allah me fal nëse do.
17- Shtirja se po qanë gjatë lutjeve.
18- Mos zgjatja e lutjeve në kunut.
Përshtati: Valdet Kamberi