PSE TË MARTOVA!!

Pse të martova?! A e di se pse të martova?! 

Të martova, sepse ti ishe tjetër në sytë e mi, ti dallohej nga gratë e tjera! Tek ti e pash vetveten, e pash fenë time dhe moralin tim dhe përkujdesjen time ..

E pash se turpërohesh nga fjalët më të thjeshta .. sa e sa vajza e kanë humbur turpin!!

Të dëgjova duke thënë .. i frikohem Allahut .. dhe sa nga vajzat u bënë që t’i mos frikohen Allahut dhe as njerëzve!!

Të gjeta duke e ruajtur shikimin tënd nga çdo gjë të ndaluar .. shumë herë dhe në shumë raste.

Më veprat e tua e vërtetove dhe më binde .. se ti je nga gratë e Xhenetit ..

Për këtë arsye, dëshirova të shoqëroj në të .. dhe para saj, dëshirova që vetëm se ty dhe asnjë tjetër, ta shoqëroj në dynja!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU