Përse o njeri

Pse njeriu, edhe përkundër mundësisë që i dha Allahu i Lartësuar për t’u ngritur në këtë botë dhe botën tjetër, prapëseprapë ai duke iu nënshtruar egos së vet dhe hartuesve të së keqës, zgjedh për të jetuar i nënçmuar në këtë botë dhe botën tjetër?!
Harxhon ndjenja, lot e mot për së koti.
Sikur të nxirrte lotë nga dashuria për Allahun, apo nga frika prej dënimit të Tij?!
Allahu i Lartësuar thotë:
“Sikur të donim, (atë që meriton) përmes fakteve që i dham do ta ngrisnim në shkallë të lartë, mirëpo ai vet zgjodhi të jeton i nënçmuar në tokë…” (Kaptina el-A’raf 176).

Hoxhë Rasim Haxha