PRINDI KËSHILLON TË BIRIN!!

Biri im: A e din se Xheneti fitohet pa të holla dhe Xhehenemi me të holla!!

I biri i tha: E si ashtu prindi im?!

Iu përgjigj: Xhehenemi fitohet me të  holla se, ai që luan bixhoz paguan!

Dhe ai që pinë alkool paguan!

Dhe  ai që e pinë duhanin paguan!

Dhe ai që dëgjon muzikë paguan kaseta apo mjetin e dëgjimit!

Kurse biri im, Xheneti është pa të holla!

Ai që falet, nuk paguan!

Ai që agjëron, nuk paguan!

Ai që bën kërkon falje te Allahu, dhe që e ul shikimin e tij, dhe që i frikohet Allahut, për të gjitha, nuk paguan!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU