MOTËR KËTO I SHPRESON BURRI PREJ TEJE!!

Asaj iu drejtua dhe i tha:

Dua që ti.. të më bësh nga të devotshmit!

Të më zgjosh për namazin  e sabahut!

Të më urdhërosh të lexoj Kuranin!

Të më këshillosh ta vizitoj farefisin!

Dhe dua që ti.. të jesh për mua mbrojtje nga gjynahet!

Të më urdhërosh për në adhurime.. dhe të më largosh nga gabimet!

Të qëndrosh pas meje  në  dy reqatet e namazit të natës!

Dhe në reqatin e fundit t’i ngrejë duart dhe të thamë: O Zot! Ruaje për mua në dynja.. dhe bëje të jemi bashkë në ahiret!!

Kjo është dashuria.. dashuria për hir të Allahut!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU