PREJ DOBIVE TË SJELLJES SË MIRË!!

1. Sjellja e mirë është prej më të mirave më çka mund të afrohesh tek Allahu. 

2. Nëse njeriu përmirëson sjelljen e tij me njerëzit, do ta dojë Allahu dhe njerëzit. 

3. Sjellja e mirë familjarizon njerëzit. 

4. Njeriu nuk mund ta nderojë veten, pos me sjellje të mirë dhe nuk e nënçmon atë pos me të kundërtën. 

5. Sjellja e mirë është shkak për ngritjen e shkallëve dhe ambicjeve të larta. 

6. Sjellja e mirë është shkak që Muhamedi alejhi selam të doëj dhe të jesh afër tij në Ditën e Gjykimit.

 7. Sjellja e mirë tregon për çiltërsinë dhe fisnikërin e natyrshmerisë tënde. 

8. Sjellja e mirë e kthen armikun në mik. 

9. Sjellja e mirë është shkak për faljen e Allahut dhe tërheqjen e mbulesës së Tij. 

10. Allahu me sjelljen e mirë mbulon të këqijat. 

11. Njeriu me sjelljen e mirë arrin shkallën e agjëruesit dhe atij që falë nafile. 

12. Sjellja e mirë është prej gjërave që më së shumti i futë njerëzit në Xhenet. 

13. Sjellja e mirë e bënë pronarin e saj nga ata, veprat e të cilëve peshojnë rëndë në Ditën e Gjykimit. 

14. Sjellja e mirë ndalon trupin e personit nga hyrja në zjarr. 

15. Sjellja e mirë përmirëson atë që është mes njeriut dhe njerëzve. 

16. Sjellja e mirë shton dashamirët dhe pakëson armiqtë.

17. Sjellja e mirë i heq paragjykimet e të tjerëve për islamin dhe muslimanët.

18. Me sjellje të mirë i fton njerëzit më lehtë në fe.

19. Këshilla jote do të jetë më e pranueshme, nëse ti e jep atë në mënyrë më të mirë mundshme.

20. Nga qortimi yt nuk do të hidhërohet tjetri.


Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi