PËRGËZIM PËR ATË QË E DO ALLAHU

Njeriu më i afërt mund të të tradhtojë.
Njeriu më i dashur te ti mund të të braktisë.
Njeriu më i butë te ti, një ditë nga ditët, mund të jetë i ashpër me ty.
Përveç Allahut!
Nëse i afrohesh Atij, të do.
E kur të do, atëherë Ai nuk të braktisë asnjëherë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU