KUR I JEPET ÇDO GJËJE VLERË?!

Nganjëherë të duket se mirësitë që i bën mbeten të pavërejtura dhe të pavlerësuara.
Apo në bazë nga ti të papritura dhe të paparamenduara.
Kjo të bën të ndihesh në vetvete, se gjithë atë që e ke bërë, apo që e bën, apo që mendon ta bësh, nuk ka vlerë.
Deri kur kështu?!
Kjo vlen deri atëherë kur ta lexosh ajetin : “Ju atë që e veproni nga mirësitë Allahu është në dijeni për të”. (El-Bekare: 197)
Këtu i jepet çdo gjëje vlerë dhe rëndësi, madje çfarë vlere?!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU