NUK ËSHTË KUSHT TË JESH …!!

Nuk është kusht të jesh simpatik që të jesh i bukur.

Nuk është kusht të jesh i shëndoshë që të jesh i fortë.

Nuk është kusht të jesh plak që të jesh i urtë.

Nuk është kusht të jesh i dëmtuar që të jesh i mëshirshem.

Nuk është kusht të jesh i pasur që të jesh i lumtur.

Të mjafton o musliman të jesh:

– I mëshirshem

– I pastër

– Besimtar

– I përulur

– Falës

– I devotshëm 

– Modest

– Namazfalës

– I udhëzuar

– Respektues

– Nënshtrues ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij.

Përshtati: Valdet Kamberi