Një mall djeg një zemër…

Një mall djeg një zemër
Loti me syrin bëhen bashkë
Në gjuhën time kam një emër
E përmendi për çdo çastë

Në shkretëtirat e Medines
Gjurmët e Tij nuk janë fshirë
Fjalët që Ai ia tha botës
Ishin paqe dhe mëshirë

Një ezan sot e dëgjova
Nga minaret e këtij qyteti
Fillova për Ty mendova
Si çdo zemër bëre për veti

Shpirtit tim sot iu kujtua
Kur e kisha gjyshin gjallë
Një fjalë ma thoshte mua
Për Muhammedin kam shumë mall

Ai u nda nga kjo jetë
Dhashtë Zoti e t’ka taku
Në këtë zemër e mbaj një shpresë
T’gjithë te kroi me u bashku

Agron Islami