lule-4-376cf93zq7i696akdp6ry8

MOTËR MARTOHU ME KËTË DJALË!!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, ka moral dhe ka fe, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, me nënën dhe me motrën e vet sillet si me mbretëresha, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, me të miturin sillet si të jetë baba i tij, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, që e fal namazin nga frika e llogarisë para Allahut, e jo nga frika e njerëzve apo nga humbja e reputacionit, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, e do mbulesën tënde, dhe është i kënaqur të ketë për grua, para se të sheh të zbukuruar me kozmetikë, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, e do namazin e natës, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, qan se një fëmijë mbetet jetim, martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, pikëllohet për gjendjen e muslimanëve, martoje!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU