MOS U MARTONI ME KËTO SHTATË GRA

Përcillet se disa njerëz të urtë i kanë këshilluar burrat që të mos martohen me këto shtatë gra:

1. Ankuesen; e ajo është që ankohet shumë dhe shpesh.

2. Atë që përfolën; e ajo është që shumë e përfolën dhe e përmendën atë që e ka bërë nga gjërat e mira.

3. Atë që përmallohet për burrin e parë të saj.

4. Atë që shikon dhe vështron në çdo gjë dhe përmallohet për atë që e sheh dhe syri nuk i ngopet.

5. Atë që tanë ditën e kalon në zbukurimin e saj dhe të fytyrës së saj.

6. Atë që lavdërohet me fjalë dhe shet mend para njerëzve dhe masës.

7. Atë që vazhdimisht e përmend babën e saj dhe thotë ishte babai im kështu dhe punonte këtu e atje.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU