MOS E PRIVONI VETEN

Mos e privoni veten nga këto vepra që iu shpërblehen

– Mënjano nga rruga mbeturinat.

– Jepu selam atyre që takon në rrugë.

– Buzëqesh dhe përmirëso komunikimin me të tjerët.

– Përserit ezanin pas muezinit të xhamisë.

– Bëje dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes.

– Mëso ndonje sure të shkurtër që ta lexosh në namaz.

– Bëji të lumtur prindërit e tu.

– Lexo një pjesë nga Kur’ani çdo ditë.

– Jep lëmoshë pa ditur askush për atë.

– Fal qoftë edhe dy rekate gjatë natës.

– Madhëro Allahun dhe kërko falje.

-Merr pjesë në tubimet ku përmendet Allahu.

-Kërko dituri, sepse kërkimi i saj është obligim.

-Pajtoi njerëzit që kanë ngatërresa.

Përshtati: Valdet Kamberi