MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

Nëse e do pasurinë, mos e harro llogarinë.
Nëse i do vilat dhe shtëpitë, mos i harro asnjëherë varrezat.
Nëse i do gjynahet dhe mëkatet, mos e harro pendimin dhe kërkimfaljen.
Nëse e do ndonjë krijesë, mos e harro Krijuesin.
Nëse e do dynjanë, mos e harro ahiretin.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU