MOS E AKUZO DYNJANË PËR VEPRIMET E TUA!

Shokun për të cilin po flet se të tradhtoi .. në fakt ai është “zgjedhja jote”.

Kjo dashuri e rrejshme që të bëri të qash nga zemra dhe të ndjesh keqardhje se pse u fute në këtë lojë .. ishte “vendimi yt”.

E nesërmja të cilën e pret me gjithë shpresë .. do të vjen me rezultatet e punëve tua!

Ti punon, dhe lodhesh, dhe mundohesh, dhe përpiqesh .. që t’i vjelësh frytet e tua.

Nëse ka ndodhur që ta përjetosh ndjenjën e dështimit .. ji i sigurt se ajo është rezultat i gabimeve tua.

Prandaj, barte përgjegjësinë e zgjedhjeve tua, dhe të vendimeve tua, dhe mos e bën dynjanë fajtorë për dështimet e tua!

Le të ndryshojmë për një të nesërme më të mirë!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU