Trigonom lanson aplikacionin edukativ të radhës – “Numrat”

Për fëmijët nuk ka qenë asnjëherë më i lehtë dhe mëargëtues mësimi i numrave në gjuhën shqipe. Pas suksesittë madh me aplikacionin“Alfabeti”, që deri më tash ka arritur mbi 100 mijë shkarkime në App Store dhe Play Store, kompania Trigonom sjell aplikacionine ri “Numrat” -që u dedikohet më të dashurve tanë, fëmijëve.

Aplikacioni “Numrat”është dizajnuar nëatëmënyrë që,nëpërmjet ilustrimeve dhe lojërave, fëmijët pa përtesë të mësojnë t’i shkruajnë, respektivisht shqiptojnë numrat në gjuhën shqipe.

Aplikacioni përmbannë vete mësimin e numrave që shqiptohen me zë, ilustrimepërkatëse, si dhe mundësonshkrimin e numrave nënjëdërrasë të zezëme ngjyra të ndryshme.Gjithashtu, gjatëmësimit të numrave,fëmijët do tëfitojnë dhe dhurata (bonuse)të ndryshme, që i inkurajojnë ata për të vazhduar më tutje.

“Marrë parasysh suksesin që ka pasur aplikacioni Alfabeti dhe kohën qëfëmijëtkalojnë në telefona tëmençur apo tabletë, kompania Trigonom është përpjekur t’iu mundësojë atyre që një pjesë tëasaj kohe takalojnë duke i mësuarnumrat në gjuhën shqipe. Kompania jonëështë e përkushtuar që të ofrojë aplikacione – të cilat përveçpjesësargëtuese tëpërmbajnë dhe pjesën edukativepër fëmijët”,ka deklaruarMentor Paçarada, themelues i Trigonom me rastin e lansimit tëaplikacionit “Numrat”.

Prandaj, nëse posedoni një pajisje smartphone ose tablet ju mund ta shkarkoni aplikacionin “Numrat” nga App Store ose Play Store – nëmënyrë qëfëmijëttuaj t’i mësojnë numrat në mënyrë sa më të lehtë.

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/numrat-meso-shkruaj-dhe-luaj/id959571941?mt=8
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=al.trigonom.numrat&hl=en

Ky produkt i radhës i kompanisë Trigonom në industrinë e edukimit – pas Alfabetit – u dedikohet sidomos konsumatorëve në diasporë, të cilët për shkaqe të ndryshme nuk mund t’ua mësojnë fëmijëve të tyre gjuhën shqipe