LUTU PËR ATË QË E DONË!!

Kur e donë një njeri.. mos i dhuro poezi dashurie!!

E as fjalë romantike, dhe lule të kuqe dhe dhurata të shtrenjta!

E as mos i vizato atij një zemër dhe në mesin e saj emrin tënd dhe të tij!

Mirëpo..

Ngriti duart kaq qielli në mesin e natës dhe thuaj:

Zoti im, e dua këtë rob nga robërit e Tu!

Lehtësoja atij adhurimet dhe largoje nga të bërit gjynahe!

Largoje nga zjarri i Xhehenemit dhe bëje prej banorëve të Xhenetit!

Furnizoje me çdo mirësi, dhe fale nga gjynahet që i ka bërë më herët dhe që do t’i bën më vonë, Ti je Mëshirues dhe Ai që i falë mëkatet!

Zoti im, unë e dua dhe mos më privo nga dashuria e tij, dhe mundësoma që ta shijojmë lumturinë së bashku ne të dy, në dynja dhe ahiret!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU