kontribo-edhe-ti

Kontribo edhe ti në RTV Pendimi për mbështetje financiare gjatë muajit të Ramazanit

Dëgjues e shikues të dashur e të nderuar, vëllezër e motra!

Si çdo herë e çdo vit deri më tani edhe këtë vit, duke ju falëmnderuar për ndihmën dhe kontributin tuaj të zakonshëm, me qëllim lehtësimin dhe mbarëvajtjen e punës së stafit të “RTVPendimi”, shumica e të cilave punojnë në mënyrë vullnetare që nga themelimi i mediumit tuaj e tonin “RTVPendimi”, me lutjen që Zoti i Madhnishëm t’ua shtoj pasurinë, nga ju presim vazhdimin e mbështetjes financiare gjatë këtij muaji të Bekuar Ramazanit, kohë kjo kur veprat shpërblehen shumëfish, por edhe jashta tij, në mënyrë që ne të mund të jemi sa më pranë jush në çdo kohë dhe çdo vend, andaj, ju lutemi që të ndani pak nga pasuria juaj për ata që po punojnë e mundohen për të gjithë ne përgjatë 24 orëve në 7 ditë të javës.

Për mënyrën se si ju mund të kontribuoni me mjete financiare për “RTVPendimi”, vizitoni webfaqen tonë dhe aty do të gjeni udhëzimet e duhura.

Për fund, mos harroni se, Allahu Furnizues ua shton pasurinë, atyre që atë e shpenzojnë në rrugë të Tij kurse profeti Muhamed a.s. na porositë që të ndihmojmë e mëshirojmë në Tokë ne krijesat njëri-tjetrin, në mënyrë që të ndihmohemi e mëshirohemi nga Krijuesi ynë që është në Qiell.

I juaji kudo dhe kurdo,
Radio Televizioni Pendimi


Mund të kontribuoni nëpërmjet llogarisë bankare:

Emri I bankës: Bawag
Nr, xhirollogarisë IBAN: AT70 6000 0000 7434 1049

SWIFT Kodi: BICBAWAATWW

Emri I përfituesit: Hasani Hevzi