KJO ËSHTË DASHURI!!

Dashuri nuk është vetëm se të më thuash të dua!!

Dashuri është të më besosh!

Dashuri është të qetësohesh me mua!

Dashuri është të përmallohesh ta dëgjosh  zërin tim!

Dashuri është të ndjesh se zemra ime është me ty!

Dashuri është të ndjesh siguri me mua!

Dashuri është të ndjesh se ti  më kupton mirë!

Dashuri është të m’i mbulosh të metat!

Dashuri do të thotë sakrificë!

Dashuri do të thotë dhembje ndonjëherë!

Dashuri është të ndjehesh fajtorë kur sillesh ashpër me mua!

Dashuri  është  të ndjesh se unë të bëra të  jesh tjetër njeri!

Dashuri është  të ndjehesh i vetmuar kur unë jam larg teje!

Dashuri është që të mos ta lëmë njëri-tjetrin asnjëherë!

Dashuri është të m’i falsh gabimet, sado që  janë ato!

Dhe të  jetë çdo gjë  për Allahun dhe për hir të Allahut, derisa Allahu të na bekon në të!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU