GJYNAHET, GJYNAHET!! ATO MË LODHËN SHPIRTIN!!

Një vajzë thotë: Mu mërzit puna, dhe vetja, dhe familja dhe rrethi. U largova nga të gjithë! Arrita që dynjanë ta urrej deri në atë gradë, saqë të lutem për vdekjen time! A ka diçka më të madhe se sa njeriu t’i jep përparësi vdekjes para jetës!

Adhurimet filluan të më duken të rënda! Personaliteti im filloi të ndryshohet për njëqind shkallë! Isha një vajzë e dashur, kurse tash u shndërrova në një njeri me gjuhë të ligë, me sjellje të keqe! Kështu vazhdova një vit e gjysmë, derisa filloi të më dobësohet shëndeti dhe të humbi në peshë, edhe atë për 15 kg!!

Për çdo natë nuk mundesha të fli, pa mos qarë. Lotët sikurse u bënë shtylla kryesore e gjumit tim .

Një ditë nga ditët, u futa në një forum dhe e lexova një artikull për istigfarin (kërkim faljen) dhe argumentet që kanë ardhur rreth tij! E vendosa të bëj sa më tepër istigfar! Fillova mirë, mirëpo më vonë fillova të harroj. E dija se kjo është lojë e shejtanit dhe se ai donë të më largon nga istigfari. Isha e vendosur fort ta ndryshoj jetën time. Fillova të koncentrohen fortë, dhe në çdo vend ku shkoja, dhe në çdo gjendje që isha, bëja istigfar!

Pas një jave, buzëqeshja u kthye në fytyrën time! Të gjithë u çuditëm me mua! Ajo vajzë, e cila ishte e pikëlluar dhe e keqe në sjellje, filloi të ndryshon! Buzëqeshja iu kthye në fytyrë, sjellja ju ndryshua dhe shpirti ju qetësua!

Po pasha Allahun! Fillova të jem e kënaqur me jetën time. Jo se i realizova ëndrrat, po Allahu më furnizoi me zgjerimin e gjoksit tim! Kjo është begatia më e madhe, të cilën, nuk e ndjen vetëm se ai që e ka humbur! Kështu vazhdova tre muaj rishtazi, derisa Allahu më furnizoi me një punë që nuk e ëndërroja asnjëherë më parë. I përmisova raportet me Allahun, u bëra më e afër me Të, dhe çdo herë kur ndjej brengë, e lexoj suren Bekare. Ajo ma largon brengën dhe më qetëson në shpirt!

Istigfari jep fryte mahnitëse! Mos e leni pas dore! Ai të qetëson në shpirt, të jep rehati, të sjell furnizim, ti largon brengat dhe pikëllimet, buzëqeshjen ta kthen, zemrën ta kënaq, ta mundëson që jetën ta shohësh me një sy tjetër, që rrallë të tjerët e shohin ashtu! Të afron tek Allahu dhe ta mundëson të jesh i kënaqur me caktimin e Tij! Gjynahet ti pastron, mëkatet ti lan, gradat ti rrit dhe në mesin e krijesave të dallon!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU