E ZEZË DITA

Kur diku rr?nd godet trishtimi

papritmas nd?gjohet piskam hutimi,

shum? fytyra zbehen e err?sohen

kur me ndodhi t? papritur sprovohen.

 

I till? ?sht? njeriu,kur besimi i hollohet

nga nj? sprov? e vog?l,çmendurisht t?rbohet,

n? vend se ti drejtohet All-llahut me lutje p?r ta ndihmuar

ulurin e pisket sikur vet?tima p?r vdekje ta kishte q?lluar.

 

Kur diku nj? lajm i papritur sjell? g?zim

nga mos p?rmbajtja e t? g?zuarit,

g?zimi mund t? rikthehet n? pik?llim,

e n? vend t? buz?qeshjeve rrjellin lot?.

 

I till? ?sht? njeriu,kur besimi i dob?sohet

nga nj? sprov? g?zimi,vetvetiu l?ndohet,

e at?her n? vend se All-llahun ta faleminderoj

nga mos p?rmbajtja e g?zimit veten do t’shkatroj.

 

Pas çdo v?shtir?sie vjen leht?simi

pas çdo vujtje vjen shp?rblimi,

prandaj duroni n? rast trishtimi

e mos u çmendni n? rast g?zimi.

 

Pasuria kur shtohet zemra zvoglohet

dituria thellohet e shpirti err?sohet

shoq?ria ritet e besueshm?ria pak?sohet

p?r fen flitet por me t? nuk punohet.

 

Dita si dit? ?sht? e bardh? nga natyra

por err?sohet nga njer?zit me shum? fytyra,

ata q? din ta rruajn? past?rtin e saj shum? fitojn?

e ata q? nuk dijn?,n? jet?n e dy bot?ve d?shtojn?.

                                                Shkruar nga: Xhemshit Jusufi   01.Prill ?.2014