DUA TË BËHEM SAHABIJ

Gjatë një ore mësimore, mësuesi pyet nxënësit:

“Çka dëshironi të bëheni në të ardhmen?”

Dëshirat e nxënësve ishin të ndryshme, disa thonin mjek, pilot, polic, inxhinier etj., përveç njërit prej tyre i cili tha një gjë të çuditshme ku të gjithë nxënësit qeshën.

Tha: “Unë dua të bëhem Sahabij (shok i të Dërguarit)!”

Mësuesi u çudit me nxënësin dhe pastaj e pyeti : “Pse Sahabij?”

Nxënësi u përgjigj: “Babai im para se të bie në gjumë çdo herë më tregon nga një tregim të shokëve të Muhamedit, alejhi selam.” Sahabiu e do Allahun dhe të Dërguarin, sahabiu është trim.., kështu që dua të bëhem sikurse ai.

Heshti mësuesi dhe u përpoq të ndalë lotët nga kjo përgjigje, dhe më pas ai e mësoi se pas këtij fëmije, qëndron një baba i madh, për atë edhe qëllimi i fëmijës është i madh.

Përshtati: Valdet Kamberi