Deri kur…

Deri kur shqiptari do të ushtroj dhunë mbi shqiptarin….
Deri kur do presim që të duhemi mes vete si vëllau me vëllanë…..
Deri kur gjaku i shqiptarit nuk do të derdhet për fajin e serbit…
Deri kur do vjen dita që të rrahim gjoks e të themi ky është Atdheu im….
Deri kur do të heshtim para Kosovës dhe duke e lënë në dorën e huaj….
Deri kur do jetojmë me dhunë vëllazërore….
Deri kur o njerëz dikush kollitet për vendin tonë….
Deri kur më,deri kur o populli im,a jetohet kështu…..
Deri kur ka për të na vrarë e dënuar gjaku i dëshmorëve te lirisë…..
Deri kur o populli im i përgjakur….

Shkruar nga Agim Gashi!