DASHURIA ËSHTË …!!

Kur gruaja e përgatit çajin për burrin e saj dhe e provon së pari ajo vet, para se t’ia shërben atij ..

Kur nëna ia jep fëmijës së saj copën më të mirë nga torta ..

Kur shoku të kapën për dore dhe të shtrëngon fort, ngase rruga është e rrëshqitshme ..

Kur vëllai yt nga frika për ty të kontakton të sigurohet se a ke mbërri deri në destinacionin e duhur ..

Dashuria: nuk është ajo që e parafytyrojnë njerëzit, që një djalë ta kap një vajzë për dore dhe të shëtitën nëpër qytet ..

Dashuria është: të përkujdesurit për tjetrin, kurse shumë pak nga ne e dinë këtë. 

Nga arabishtja. Irfan JAHIU