ZGJEDHE SHOQËRINË!

Ndërroi jetë një i ri … shokët e tij morën iniciativë për ndërtimin e një xhamie për të.

Ndërroi jetë një e re … shoqet e saj e hapën një bunar për të.

Tjetri kur ndërroi jetë … shokët e tij vendosën Mus’hafa nëpër xhamia për të.

Tjetra jep sadaka për çdo muaj për shoqen e saj të vdekur …

Dhe tjetra ngrihet natën dhe lutet për shoqen e saj të vdekur që Allahu t’ia fal…

Kjo është fryti i shoqërisë së mirë.

Zgjedhe shoqërinë e mirë, sepse njeriu është në fenë e shokut të tij.

O Zot furnizona me një shoqëri, e cila do të më rikujton pas vdekjes sime.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU