ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

Më pyetën për ilaçin e dhembjes, ju përgjigja durimi.

Më pyetën për ilaçin e dështimit, ju përgjigja vazhdimësia.

Më pyetën për ilaçin e zilisë, ju përgjigja injorimi.

Më pyetën për ilaçin e urrejtjes, ju përgjigja dashuria.

Më pyetën për ilaçin e armiqësisë, ju përgjigja bamirësia.

Më pyetën për ilaçin e shpifjes dhe përgojimit, ju përgjigja heshtja.

Më pyetën për ilaçin e paditurisë, ju përgjigja dituria.

Më pyetën për ilaçin e së keqes, ju përgjigja morali.

Më pyetën për ilaçin e belave, ju përgjigja falënderimi i Allahut.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU