BËHU SHITËS I LUMTURISË

Buzëqeshja është lëmoshë.

Dhe interesimi yt për vëllain tënd është lëmoshë.

Fjala e mirë është lëmoshë.

Bërja e një vendi vëllait tënd në një tubim është lëmoshë.

Vizita e të sëmurit, varrimi i të vdekurit, vizatimi i buzëqeshjes në buzët e të tjerëve është lëmoshë.

Poashtu nxitja e tjetrit për shpikje dhe produktivitet është lëmoshë.

Fjala jote tjetrit që mundohet “e ke bërë për mrekulli” është lëmoshë.

Bërja e vetes tënde urë për të tjerët që të ngritën drejt suksesit është lëmoshë.

Pra bëhu ti lëmoshë!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU