Në Japoni fëmijët shumëzojnë numrat me këtë trik të mrekullueshëm (Video)

Fëmijët në Japoni mësojnë se si të shumëzojnë krejtësisht ndryshe nga mënyra se si mësojnë fëmijët në Perëndim.

Shumëzimi japonez bëhet pa stresin e tabelave të memorizimit. E gjithë cfarë kjo metodë kërkon është që ju të ndiqni këto udhëzime.

Vizatoni grupe të linjave paralele që përfaqësojnë çdo shifër të numrit të parë që do të shumëzohet. Vizatoni grupe paralele, pingul me grupet e para të paraleleve, që korrespondojnë me secilën shifër të numrit të dytë (shumëzuesi).

Shikoni videot më poshtë, dhe shikoni nëse mund ta zbatoni vetë. /MESAZHI/