BART ME VETE DIÇKA NGA MIRËSIA

Bëhu derë që nga ajo hyn hairi.

E nëse nuk mundesh, atëherë bëhu dritare që nga ajo depërton drita.

E nëse nuk mundesh, atëherë bëhu mur që në të mbështeten kokat e të lodhurve.

Mos harro asnjëherë që çdoherë të bartësh me vete “diçka nga mirësia” dhe atë ta përhapësh kudo që shkon.

Dhe mos u kthe mbrapa se kur përhapet mirësia, njerëzit vetë e pasojnë atë kudo që shkojnë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU