REALITETI I JETËS

Në moshën 4-vjeçare, sukses është të mos urinosh në rrobat e tua.

Në moshën 6-vjeçare, sukses është ta gjesh rrugën për të arritur deri në shtëpinë tënde kur kthehesh nga shkolla.

Në moshën 12-vjeçare, sukses është të kesh shokë.

Në moshën 18-vjeçare sukses është të arrish ta marrësh lejen për makinë.

Në moshën 20-vjeçare, sukses është të arrish deri te pasuria.

Në moshën 35-vjeçare, sukses është të arrish deri te pasuria.

Në moshën 45-vjeçare, sukses është të arrish deri te pasuria.

Në moshën 55-vjeçare, sukses është të arrish deri te pasuria.

Në moshën 60-vjeçare, sukses është të arrish deri te pasuria.

Në moshën 65-vjeçare, sukses është të arrish ta vazhdosh vlefshmërinë e lejes për makinën.

Në moshën 70-vjeçare, sukses është të kesh shokë.

Në moshën 75-vjeçare, sukses është të dish se si të kthehesh në shtëpi nga çdo vend ku gjendesh.

Në moshën 80-vjeçare, sukses është që të mos urinosh në rrobat e tua.

Kjo është jeta!

Ashtu si fillon edhe ashtu e mbaron. I dobët në fillim dhe i pafuqishëm në mbarim.

Prandaj, mos u mburr me të dhe mos u jep shumë pas saj.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU