ATA JANË TË RRALLË DHE TË MREKULLUESHËM

Në jetë do të kuptosh se çdo individ që e takon e ka rolin e vet:
Disa do të të vënë në sprovë, disa do të të shfrytëzojnë.
Disa do të të paraqiten sa për sy e faqe, disa do të të duan.
Disa do të të dashurojnë, disa do të të mësojnë.
Mirëpo, më i rëndësishmi është ai që e nxjerr më të mirën prej teje.
Ata janë të rrallë dhe janë individë të mrekullueshëm.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU