Hixhame për femra-Saraj ofron terapinë me kupa (Hixhame) me shërbim profesional nga Dr.Rejhan Bajrami

Historia e plotë mjekësore dhe konsultimet kryhen veçmas me çdo pacient  para fillimit të trajtimit, së bashku me diskutimin për trajtimin dhe shpjegimin e plotë të procesit. Të gjitha diskutimet  janë tërësisht private dhe të fshehta, me nivelin më të lartë të lartë të maturisë.

Të gjitha paisjet sterile, të përdorura veçmas për secilin pacient..

Përveç në Saraj, ofrojmë mundësi për hixhame  të organizuar në vendin tuaj, nëqoftëse plotësohet një grup prej 15 personave.

Punën dhe suksesin tonë mund ta ndiqni në faqen e facebookut: Hixhame per femra-Saraj ose në instagram:@hixhameperfemra_saraj

Kontakt tel: +38971737747

Për një shëndet dhe jetë më të mirë..