28- MARRJA E INJEKSIONEVE

Jam një vajzë e cila kam nevoj që të marr injeksione në Ramazan, kjo a do të ma prish agjërimin apo jo?

Përgjigja:

? Marrja e injeksioneve nuk ta prish agjërimin dhe lejohet të përdoret nëse i sëmuri ka nevoj për to. Kjo sipas mendimit më të saktë të dijetarëve. Atë e mbështet shejhul Islam ibën Tejmie dhe të tjerë të cilët thonë se kjo gjë nuk i përngjanë ngrënjes dhe pirjes.

Shejh Abdulaziz ibën Bazi
Përshtati Lulzim Susuri


http://www.ehlihadithi.com/
•••? https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri