18- NDALIMI I BASHKËSHORTES NGA AGJËRIMI VULLNETAR

A kam të drejt ta ndaloj bashkëshorten time nga agjërimi vullnetar si për shembull gjashtë ditët e Shevalit, etj. mos ndoshta fitoj mëkat me këtë veprim?

Përgjigja:

? Kanë ardhur argumente se gruas i ndalohet të agjëroj vullnetarisht pa lejen e bashkëshortit të saj nëse ai është prezent në shtëpinë e tyre. Kjo për shkak që të ketë mundësi t`i plotësojë nevojat e tij bashkëshortore. Nëse ndodhë që ajo të agjëroj pa lejen e tij i lejohet burrit që ta urdhëroj prishjen e agjërimit nëse ka nevoj për mardhënie intime. Mirëpo nëse burri nuk ka nevoj për të gjatë asaj dite atëherë nuk është e pëlqyer që t`ia prish agjërimin. Aq më tepër nëse agjërimi i asaj dite nuk është i dëmëshëm për gruan e as për foshnjen e saj. Kjo dispozit që përmendëm vlenë për të gjitha llojet e agjërimit nafile duke përfshir edhe ato të Shevalit.

Shejh Salih Feuzani, Et-tenbihat, fq. 38)


Përshtati Lulzim Susuri
http://www.ehlihadithi.com/
https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri