RTV Pendimi
Auto Lider
Royal
Goodlife
Samet taurs
Reklama e Fatmirit
Probleme shpirtërore & shoqërore

PASOJAT E MENDIMEVE TË SËMURA NË SHOQËRI

Muslim Shop

– Thonë pasuria është fëlliqësira e dynjasë, kurse Allahu thotë: “Pasuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote…” (El-Kef: 46)
– Thonë mos ia jep askujt fytyrën, kurse Allahu thotë: “Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër…” (El-Huxhurat: 10)
– Thonë je tepër i dashur, kurse Allahu thotë: “…Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje…” (Ali Imran: 159)
– Thonë se nuk jemi të interesuar të kemi punë me askënd, kurse Allahu thotë: “…Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!…” (El-Maide: 2)
– Thonë mërzia është e lodhshme, kurse Allahu thotë: “…Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut.” (Er-Ra’d: 28)
– Thonë largohu nga ai, s’ke nevojë për të, kurse i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, thotë: “Nuk i lejohet askujt që të mbajë hidhërim me vëllanë e tij më shumë se tri ditë.”
– Thonë se familjarët janë si akrepat, kurse Allahu thotë: “…Thuaju: “Çfarëdo bamirësie që bëni, ajo le t’u takojë prindërve, farefisit, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve. Çfarëdo të mire që bëni, Allahu e di atë.” (El-Bekare: 215)
Fatkeqësisht, shumë nga marrëdhëniet dhe nga lidhjet janë shkatërruar për shkak të mendimeve dhe ideve të sëmura e të devijuara.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Postimet e ngjajshme

E RESPEKTOJMË VETEN DHE E RESPEKTOJMË TJETRIN

Irfan Jahiu

NGJARJE PËR T’I MEDITUAR

Irfan Jahiu

KËTO FJALË IA VLEN PËR T’I LEXUAR

Irfan Jahiu

MOS HARRO SE TI JE SHËMBËLLTYRË PËR TJETRIN

Irfan Jahiu

THATËSIA SHPIRTËRORE

Irfan Jahiu

ASKUSH NUK E DI DHIMBJEN TËNDE SIKURSE ALLAHU

Irfan Jahiu

MOS E HUMBNI SHPRESËN NË MËSHIRËN E ALLAHUT

Irfan Jahiu

A I KE PARË TË PËRZGJEDHURIT?

Irfan Jahiu

NËNTËMBËDHJETË KËSHILLA PËR JETË MË TË LUMTUR

Irfan Jahiu