RTV Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

PASOJAT E MENDIMEVE TË SËMURA NË SHOQËRI

– Thonë pasuria është fëlliqësira e dynjasë, kurse Allahu thotë: “Pasuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote…” (El-Kef: 46)
– Thonë mos ia jep askujt fytyrën, kurse Allahu thotë: “Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër…” (El-Huxhurat: 10)
– Thonë je tepër i dashur, kurse Allahu thotë: “…Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje…” (Ali Imran: 159)
– Thonë se nuk jemi të interesuar të kemi punë me askënd, kurse Allahu thotë: “…Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!…” (El-Maide: 2)
– Thonë mërzia është e lodhshme, kurse Allahu thotë: “…Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut.” (Er-Ra’d: 28)
– Thonë largohu nga ai, s’ke nevojë për të, kurse i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, thotë: “Nuk i lejohet askujt që të mbajë hidhërim me vëllanë e tij më shumë se tri ditë.”
– Thonë se familjarët janë si akrepat, kurse Allahu thotë: “…Thuaju: “Çfarëdo bamirësie që bëni, ajo le t’u takojë prindërve, farefisit, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve. Çfarëdo të mire që bëni, Allahu e di atë.” (El-Bekare: 215)
Fatkeqësisht, shumë nga marrëdhëniet dhe nga lidhjet janë shkatërruar për shkak të mendimeve dhe ideve të sëmura e të devijuara.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Postimet e ngjajshme

KËSHTU BËHESH I LUMTUR

Irfan Jahiu

PËR NJË PËRDITSHMËRI MË TË LUMTUR

Irfan Jahiu

BARASPESHA E LUMTURISË SË VËRTETË

Irfan Jahiu

KULMI I ÇDO KULMI TË JETËS

Irfan Jahiu

TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH

Irfan Jahiu

SHPIRTI IM, TË LUTEM PËR HIR TË ALLAHUT TË MË SHPËTOSH!

Irfan Jahiu

ATA JANË TË RRALLË DHE TË MREKULLUESHËM

Irfan Jahiu

PYETJE QË NA NGUSHTOJNË TEPËR NË JETËN TONË

Irfan Jahiu

FALËNDERIMET E MIA TË PËRZEMËRTA

Irfan Jahiu