ZBULO LUMTURINË

Hulumto brenda vetes,
Për t’a zbuluar lumturinë,
Për të zbuluar fshehtësitë e jetës
Për t’a njohur Perëndinë .

Ketë stad për t’a arritur,
Thellë në brendi të shpirtit gjurmo,
Hulumto, në lartësitë e qiejve të ngritur,
të vërtetën zbulo,në emër të All-llahut mëso.

Xhemil Sadiku