VLERA E JUAJ NUK PREKET EDHE PËRSKAJ NËNÇMIMIT !

Mësuesi i nxori 5 euro, me duar i ngriti lart dhe nxënësve ju tha: Kush i do?!

Nxënësit të gjithë i ngritën duart!

Mësuesi pastaj e zhubrosi letrën me fuqinë e duarve të tij dhe prapë ju tha: Tani kush e do?!

Nxënësit të gjithë i ngritën duart!

Pastaj e gjuajti në tokë, dhe filloi ta shkelë me këpucët e tij, derisa e fëlliqi në tërësi.

Ju tha: Tani kush e do?!

Nxënësit të gjithë i ngritën duart!

Mësuesi ju tha: Ky ishte mësimi i juaj për sot!!

Sado që të tentosh ta ndryshosh pamjen e kësaj flete, prapë vlera e saj mbetet e pandryshuar. Kështu jeni edhe ju, sado që t’i nënshtroheni nënçmimit, e uljes së personalitetit, e shkujdesjes, e torturave, duhet të besoni se vlera e juaj e realët nuk është prekur!

Ju kur do të vazhdoni të ecni edhe pas gjitha sfidave dhe rënieve, do t’i detyroni të gjithë ta njohin vlerën e juaj.

Kurse kur do ta humbni besimin e juaj në vetvete dhe në vlerën e saj, atëherë do të humbni çdo gjë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU