VITI I RI HIXHRI

Eshte moment i duhur per muslimanin qe me fillimin e vitit te ri hixhri, te ndalet me vetveten e tij dhe te beje nje llogaritje te shpejte dhe precise.

Ne kete llogari ska dyshim se eshte rruga e shpetimit dhe udhezimit, i zgjuar ai i cili ve nen kontroll nefsin, dhe punon per jeten pas vdekjes, dhe njeherit sy cele eshte ai qe detyron nefsin e tij drejt rruges se puneve te mira dhe e frenon me frenat e sheriatit islam.

Njeriu nuk mund te shpertoj nga keto dy gjendje : nese eshte bemires e shton bamiresin , e nese eshte mekatare pendohet dhe kthehet tek Allahu .
Allahu ka thene :” O besimtare , friksohuni Allahut dhe secili le te shikoje se cka ka bere per neser , … “ Hasher 18 
Iben Kethiri Allahu e meshirofte duke komentuar kete ajete ka thene:” Llogaritni vetveten tuja para se te llogariteni , dhe shikoni se cka keni deponuar per vetveten tuja nga punet e mira, ne diten kur do te dilni pata Zotit tuaj”.
Iben Kajim Allahu e meshirofte na ka treguar rrugen dhe formen e llogaritjes se puneve tona:” 
E para ta llogaris vetveten e tij ne obligimet- farzet, nese i kujtohet se i ka ikur dicka e kompenzon.
E dyta ta llogaris veten e tij ne ndalesat- haramet, nese i kujtohet se ka bere ndonje mekat te shpejtoj me pendim dhe kerkim falje-istigfare, dhe ti shlyej ato me berhen e puneve te mira.
E treta ta llogaris veten nga shkujdesja , e nese e sheh se ka qene i shkujdesshem nga ajo per te cilen eshte krijuar , le ta arrine me dhiker-permendje te Allahut dhe duke u kthyer tek Ai.
Vella/ Moter muslimane shpejto me mengjesin e keti viti te ri me pendim dhe kthim tek Allahu , sepse fletat jane te bardha dhe asgje nuk eshte shkruar mbi ato.
Larg qofshi nga mbushja e tyre me mekate dhe gjynahe.
Llogarite veten para se te llogaritesh, shtoje permendjen e Allahut , kerko falje-istigfar, shoqerohu me njerez te mire qe te udhezojne drejt te mirave.
E befte Allahu kete vit hajr per islamin dhe muslimanet , na shofte jeten , na befte te vdesim duke bere pune te mira, na largofte nga punet e keqia dhe na befte prej banoreve te Xhentit. Amin 

Perktheu: Valdet Kamberi