Vendet e punës më të paguara në Google

Google i do shumë inxhinierët e vet. Por ka shumë më shumë gjëra që të e udhëheqin Googlen se sa programimi. Google do të paguaj më së miri për kandidatët më të mirë, pa marrë parasysh degën që ata punojnë brenda kësaj kompanie.

Duke shfrytëzuar disa të dhëna, këto janë 17 punët më të paguara mirë në Google.

Shikoj më poshtë disa prej punëve më të paguara në Google:

Menaxher për shitjet online – 165 mijë dollarë (vjetore)

Ky rol nënkupton mbikëqyrjen e shitjeve online të Google.

Menaxher i lartë financiar – 166,5 mijë dollarë

Kjo pozitë përfshinë të mbajë një shumë të konsiderueshme të llogarive në një kompani si Google si bërja e listave të pagave etj.

Shef i zhvillimeve softuerike – 171 mijë dollarë

Kodimi është një pjesë e madhe e punës tek një inxhinier. Është një punë më përgjegjësi të madhe,Express.

14 – Shef për hulumtime shkencore – 172 mijë dollarë

Shkencëtaret me hulumtime të ndryshme në Google që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale.

13 – Menaxher i strategjisë së shitjeve – 173 mijë dollarë

Edhe me bizneset reklamuese të Google, është shumë e nevojshme që të ketë ekspertë që të merren me atë se si janë mënyrat më të mira të i shesin konsumatorëve.

12 – Menaxher teknik i programeve – 174,5 mijë dollarë

Menaxherët e programeve teknike të Google kanë për detyrë të hapin projekte përgjatë gjithë ciklit të tyre të jetës, që përfshin menaxhimin e orareve të projektit, identifikimin e rreziqeve të përfshira dhe komunikimin e qëllimeve të projektit midis ekipeve.

11 – Staf i dizajnëve të përvojës së përdoruesve – 184,7 mijë dollarë

Dizajnimi i përdoruesëve të eksperiencës pas një produkti është një prej gjërave me më rendësi tek secila kompani e teknologjisë.

10 – Menaxher i produkteve lll – 184 mijë dollarë

Kjo pozitë përfshinë mbikëqyrjen e disa projekteve që kanë të bëjnë me kompaninë dhe produktet e kompanisë.

9 – Menaxher i inxhinierëve ll – 192 mijë dollarë

Inxhinierët krijojnë fondacionin që mbështetë produktet më të rëndësishme të Google.

Staf i inxhinierëve softuerikë – 200 mijë dollarë

Inxhinierët në Google duhet të jenë të shkëlqyeshëm për të zgjedhur problemet komplekse.

Menaxher i lartë i produkteve – 201 mijë dollarë

Një menaxher i shkëlqyeshëm i produkteve është një aset shumë i mirë për Google.

Menaxher i lartë i inxhinierisë softuerike – 205 mijë dollarë

Një menaxher i lartë i inxhinierisë së programeve të Google është një programues shumë-në-kërkesë, më me përvojë, i cili është përgjegjës për ekipet udhëheqëse të koduesve në to.

Shef i marketingut – 234,7 mijë dollarë

Puna e drejtorit të marketingut është të i njoftojë që të gjithë lidhur me atë se çka do të ofroj Google.

Inxhinier i lartë i softuerëve 242,5 mijë dollarë

, që zakonisht janë edhe shefat e produkteve më të mëdha të kompanisë, si Youtube, Adwords e të tjera.

Shefave të Soutfwereve te Google janë në mesin e më të paguarëve në kompani.

3 – Drejtori – 247,5 mijë dollarë

Një drejtor në Google, pa marrë parasysh në cilën degë, është i paguar më së shumti.

2 – Menaxheri i produkteve të grupit – 253,9 mijë dollarë

Menaxherët e produkteve janë lidhja më e fortë për çdo produkt të Googles.

1 – Drejtori i inxhinierisë – 283,5 mijë dollarë

Ashtu siç nënkuptohet nga të gjithë një drejtor i inxhinierisë i mbikëqyr të gjitha aspektet e inxhinierisë në kompani.