TY TË MJAFTON ZOTI YT

Nuk do të varfërohemi, Allahu është Furnizuesi ynë.

Nuk do të humbim, Allahu është Ndihmësi ynë.

Nuk do të dështojmë, Allahu është Përkrahësi ynë.

Nuk do të mposhtemi, Allahu është Kujdestari ynë.

Nuk do të pikëllohemi, Allahu është me ne.

Allahu thotë: Por ty të mjafton Zoti yt si udhërrëfyes dhe ndihmës! (El-Furkan: 31)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU